Merenkulun hiilipäästöjen vähentämisestä vesitetty sopu

Kansainvälisen meriliikenteen päästövähennykset ovat jäämässä toivottua löysempiin raameihin merenkulkujärjestö IMO:n ympäristökomitean päätöksellä. Suomi hyväksyi muiden EU-maiden kanssa neuvottelujen jatkamisen päätöksen pohjalta.

26.10.2020 | Ilmasto

Kuva: Andy Li / Unsplash

Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n ympäristökomitea taipui jäsenvaltioidensa enemmistön vaatimukseen jättää meriliikenteen hiilidioksidipäästövähennykset ilman konkreettista tavoitetta tai tosiasiallisia sanktioita. Kansainväliset ympäristöjärjestöt ovat arvostelleet kovin sanoin IMO:n työryhmän päätöstä.

Transport & Environment– järjestö toteaa, että suunnitelma ei tosiasiallisesti rajoita saati vähennä merenkulun päästöjä tällä vuosikymmenellä. Järjestön ohjelmajohtajan Faig Abbasovin sanoin hallitukset ovat ajaneet Pariisin ilmastosopimuksen yli.

Transport & Environment, Maailman luonnonsäätiö WWF, Pacific Environment ja Seas at Risk -järjestöt ovat julkistaneet yhteisen julkilausuman. Sen mukaan seuraavat 10 vuotta ovat elintärkeitä Pariisin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, ja IMO:n ei pidä heittää tätä vuosikymmentä hukkaan.

IMO:n ympäristökomitean kokousta seurannut suomalaisen liikenteen turvallisuusvirasto Trafin johtava asiantuntija Anita Mäkinen sanoo, että useat EU-jäsenmaat puhuivat työryhmän kokouksessa tiukemman sääntelyn puolesta, mutta IMO:n 174:n jäsenmaan joukossa EU jää kuitenkin vähemmistöön.

IMO:n päästövähennysstrategian mukaan kansainvälisen meriliikenteen hiilipäästöjä leikataan vähintään 40 prosenttia vuoden 2008 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tämä tavoite näyttää nyt lipuvan yhä kauemmas, eikä esimerkiksi alusten konetehoja rajoiteta tai uusiutuvien polttoaineiden käyttöä velvoiteta.

Ympäristökomitean suunnitelman mukaan mm. laivoille annetaan energialuokat, mutta luokkien parantamista ei konkretisoida. Myös sanktiot on jätetty tekstistä pois.

Euroopan parlamentti on vaatinut konkreettisia päästövähennyksiä ja merenkulun liittämistä päästökauppaan. Eurooppalaiset merenkulun ja varustamoiden etujärjestöt kannattavat IMO:n johtamia toimia, jotka siis näyttävät jäävän vaatimattomiksi.

Euroopan komissio julkaisi kesällä laskelmia, joiden mukaan merenkulun hiilidioksipäästöt olivat EU:n alueella 138 miljoonaa tonnia eli noin 4 prosenttia EU:n kokonaispäästöistä. Suomi on toistuvasti todennut, että sen ulkomaankauppa on erittäin riippuvaista merenkulusta.

IMO:n ympäristökomitean päätös etenee seuraavaksi IMO:n meriympäristön suojelukomitean käsiteltäväksi. Sen on määrä kokoontua marraskuun puolivälissä. Lopullista päätöstä asiasta odotetaan ensi keväänä.

Leena Brandt / Verde

26.10.2020 12:15

Tilaa uutiskirje!

Teemme Verdeä pääosin vapaaehtoisvoimin. Voit tukea vihreää journalismia tilaamalla viikoittaisen uutiskirjeen.

0 kommenttia

Lähetä kommentti