Oikeudenmukaisempaa translakia vaativa kansalaisaloite sai lentävän lähdön

Oikeudenmukaisempaa ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa translakia vaativa Oikeus olla -kansalaisaloite on kerännyt vauhdilla allekirjoituksia ja tukijoita. Aloitteen takana olevan työryhmän mielestä aika oli kypsä kansalaisaloitteelle, sillä Marinin hallituksen kaavailema lakiuudistus on jäämässä ristiriitaiseksi, eikä siinä ole kuultu tarpeeksi transyhteisön ääntä.

6.4.2021 | Ihmisoikeudet

Kuva: nito / Shutterstock

Oikeudenmukaisempaa ja enemmän yksilön itsemääräämisoikeuteen perustuvaa lakia sukupuolen vahvistamisesta, nk. translakia, vaativa kansalaisaloite on saanut ensimmäisenä vuorokautenaan yli 28 000 allekirjoittajaa.

Kansalaisaloitteen kampanjanimi on Oikeus olla.

Oikeus olla -kansalaisaloitetta koordinoivan, sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavan Trans ry:n puheenjohtaja Panda Eriksson kommentoi Verdelle, että Oikeus olla on ennen kaikkea meiltä meille -periaatteeseen pohjaava lakialoite, jossa yhteisön rooli aloitteen veturina on oleellinen.

Samalla Eriksson painottaa, että hänen kommenttinsa Verdelle ovat koko aloitetyöryhmän yhteisiä vastauksia.

”Oikeus olla -kansalaisaloite on ehdottomasti yhteisölähtöinen. Trans ry:n rooli aloitteessa on koordinoiva eli tarjoamme olemassa olevat rakenteet aktiivien käyttöön.

Kyse ei siis ole erityisesti meidän aloitteestamme vaan nimenomaan yhteisön aloitteesta. Tämä on tärkeä muistaa”, Eriksson huomauttaa.

Marinin hallituksen uudistus ei riitä

Sanna Marinin johtaman hallituskoalition hallitusohjelmassa on kirjaus säätää ”itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta”.

Lisäksi kirjauksissa mainitaan että vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja että lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta.

Samaan hallitusohjelmaan on kirjattu myös että sukupuolen voi hakemuksesta korjata täysi-ikäinen henkilö, joka esittää perustellun selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa korjattavaan sukupuoleen. Lisäksi on kirjattu että sukupuolen korjaamiseen tulee harkinta-aika.

Panda Eriksson näkee hallituksen tavoitteissa ristiriitaisuuksia ja parannettavaa.

”On ilmeistä, että hallitus on jättämässä translakiuudistuksen ulkopuolelle translasten ja -nuorten mahdollisuuden korjata juridisen sukupuolensa. Hallituksen esitys ei myöskään tue itsemääräämisoikeuteen perustuvaa sukupuolen vahvistamista.”

”Alaikäisillä transnuorilla on yhtäläinen oikeus itsemäärittelyyn kuin heidän cissukupuolisilla ikätovereillaan.”

”On kansainvälisten suositusten ja standardien mukaista, että heidätkin huomioidaan sukupuolen vahvistamista koskevassa lainsäädännössä.

Vaatimus selvityksestä, joka voidaan hyväksyä tai hylätä, on taas jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeuden vastainen. Kukaan muu kuin ihminen itse ei voi tietää ja määritellä hänen sukupuoltaan hänen puolestaan”, Eriksson toteaa.

Edellinen translaki oli vanhentunut jo syntyessään

Kysyttäessä oliko Oikeus olla -kansalaisaloite reaktio hallituksen kaavailemaan translain uudistukseen, Eriksson muistuttaa että sukupuolivähemmistöillä on takanaan pitkä tie perus- ja ihmisoikeuksien loukkauksia.

Eriksson toteaa että alkuperäinen tarve translaille tunnistettiin jo 80-luvulla ja kesti yli 20 vuotta ennen kuin laki astui voimaan vuonna 2003.

”Vuonna 2003 voimaan astunut translaki oli jo tekohetkellään ihmisoikeuksia loukkaava ja vanhentunut.”

”Lain korjaamista perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukaiseksi on odotettu kohta toiset 20 vuotta.

Näiden vuosien aikana lainsäätäjätahot ovat kutsuneet koolle lukuisia asiantuntijoita ja työryhmiä. Samoin asiantuntijajärjestöiltä on pyydetty lukuisia lausuntoja ja kommentteja.

Suomi on saanut mittavan määrän kansainvälisiä huomautuksia ihmisoikeuksia loukkaavasta translaista, mutta lakia ei ole saatu korjattua edes perusoikeuksia turvaavalle tasolle.

Kyse ei siis ole mistään ”nopeasta reagoinnista” vaan aloite on vuosien ihmisoikeustyön seuraamus”, Eriksson huomauttaa.

Aika kypsyi kansalaisaloitteelle

Eriksson kokee, että Marinin hallitus ei ole kuullut riittävällä tavalla transyhteisön vaatimuksia translain uudistamisessa.

”Translain uudistukseen liittyvä vaikutustyö on ollut mittavaa ja pitkäkestoista, mutta siitä huolimatta hallituksen suunnittelemassa uudistuksessa ei aiota noudattaa transyhteisön vaatimuksia, kuten alaikäisten oikeuksien turvaamista.

Transyhteisö ei ole saanut ääntään kuuluviin meitä koskevissa asioissa. Luonnollisesti Marinin hallitusohjelmakirjaus vaikutti osaltaan aloitteen syntyyn. Koemme, että aika oli nyt aloitteelle kypsä”, Eriksson toteaa.

Kysyttäessä minkä viestin kansalaisaloitteella transyhteisö haluaa lähettää hallitukselle ja eduskunnalle, Eriksson menee suoraan asiaan.

”Transnuoret eivät ole poliittinen pelinappula, jota voi käyttää oman hyödyn tavoittelemiseen.

Translapset ja -nuoret ovat ihmisiä, joilla on yhtäläinen itsemääräämisoikeus sekä oikeus omaan sukupuoleensa kuin muillakin nuorilla. Translaki, joka jättää tämän huomiotta ei ole riittävän hyvä translaki”, Eriksson toteaa.

Aloite on perusteellisesti kirjoitettu

Oikeus olla -kansalaisaloitteen virallinen, eduskuntaan lähetettävä versio on kirjoitettu hengästyttävän yksityiskohtaisesti.

Asiaan perehtymättömälle aloitteen teksti voi olla vaikealukuista sen pituuden ja juridisten termien käytön vuoksi. Panda Eriksson painottaa että eduskuntaan lähetettävä teksti on haluttu kirjoittaa tarkoituksella virastokielisesti.

”Emme usko, että kansalaisaloitteen omalla sivulla olevat tekstit ovat tärkein tapa saavuttaa allekirjoittajia, vaan aloitesivun tekstin tulee olla lainsäädäntöön soveltuvaa virkakieltä.

Saavutettavuus on kuitenkin tärkeintä kampanjoinnin puolella. Nettisivuillamme sekä someissamme vastaamme avoimesti kysymyksiin aloitteesta sekä tiivistämme, mitä aloite pyrkii saamaan aikaan”, Eriksson toteaa.

Oikeus olla -kansalaisaloitteen kampanjasivuilla onkin selkokielinen tiivistelmä aloitteen viidestä vaatimuksesta.

  1. Esitämme, että vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan.
  2. Esitämme, että vaatimus lääketieteellisestä diagnoosista poistetaan.
  3. Esitämme, että sukupuolen vahvistamisesta tulee ilmoitusasia kaikille 15 vuotta täyttäneille. Tätä nuorempien kohdalla vahvistamisen esitetään vaativan huoltajan suostumuksen.
  4. Esitämme, että rekisteröidyssä parisuhteessa olevan henkilön puolison oikeus estää juridinen korjaus poistetaan.
  5. Esitämme, että väestörekisterissä ylläpidetty niin sanottu ”transrekisteri”, eli rekisteri sukupuoltaan juridisesti korjanneista henkilöistä, poistetaan.

Lisäksi mainitaan erikseen, että Oikeus olla -kansalaisaloite ei puutu sukupuolenkorjaukseen mahdollisesti kuuluviin lääketieteellisiin hoitoihin.

”Katsomme, että näistä tulee säädellä erikseen parhaan saatavilla olevan kansainvälisen tiedon mukaisesti, jonka lisäksi katsomme, että lääketieteellinen ja juridinen transitio tulee irrottaa toisistaan”, aloitteen kampanjasivulla kerrotaan.

Aloite kerää laajaa tukea

Oikeus olla -kansalaisaloite on saanut menestyksekkään alun niin allekirjoitustahdissa kuin julkilausutuissa kannatuspuheenvuoroissakin.

Aloitetta on kannatettu ja jaettu ahkerasti sosiaalisessa mediassa muun muassa poliittisesti aktiivisten henkilöiden johdosta, ja aloitteen tukijoiksi on ilmoittautunut ensimmäisen kampanjapäivän aikana 20 järjestöä, ryhmää tai muuta vastaavaa tahoa.

Aloitetta tukee kampanjasivujen mukaan muun muassa Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja Suomen Lukiolaisten Liitto.

Aloitetta on mukana tukemassa myös Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry, joka kannanotossaan ”vetoaa erityisesti SDP:n johtoon ja kansanedustajiin asian edistämiseksi eduskunnassa ja hallituksessa.”

Pääministeri Marinin (sd.) hallitusohjelman translakiuudistusta valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa asian vastuuministeri on perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.)

Kansalaisaloitteen takana olevat aktiivit ovat iloinneet sosiaalisessa mediassa aloitteen saamasta suosiosta. Trans ry:n puheenjohtaja Panda Eriksson tiivistää työryhmän kannan ajatukseen, että aloitteessa on kyse lasten ja nuorten oikeuksista.

”Toivomme jokaisen trans- ja ihmisoikeuksista välittävän allekirjoittavan aloitteen. Kyseessä on transyhteisöltä tullut aloite, jossa nimenomaan ajamme omia oikeuksiamme.

Toivomme, että kaikki muistavat, että lasten oikeudet ja ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymyksiä, vaan jokaiselle taattuja oikeuksia joista tulee pitää kiinni. Aloitteen takana on myös lastensuojelun ja juridiikan ammattilaisia.

Aloitteessa on nimenomaan kyse lasten ja nuorten oikeudesta olla oma itsensä.”

Milo Toivonen / Verde

6.4.2021 23:50

Tilaa uutiskirje!

Teemme Verdeä pääosin vapaaehtoisvoimin. Voit tukea vihreää journalismia tilaamalla viikoittaisen uutiskirjeen.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Kuuntele Verden podcastia!

Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon

Kuuntele Verden podcastia: Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon