Kirjan merkitys esineenä säilynyt myös digitaalisella aikakaudella

Digitaaliset alustat ovat vallanneet pysyvän paikan arjessamme, mutta kirja on säilynyt merkityksellisenä esineenä. Suomalaisten tutkijoiden toimittama kansainvälinen teos “The Experimental Book Object: Materiality, Media, Design” valottaa, millä tavoin kirja on edelleen merkityksellinen 2000-luvulla.

24.2.2024 | Kulttuuri

Digitaaliset alustat ovat vallanneet pysyvän paikan arjessamme, mutta kirja on säilynyt merkityksellisenä esineenä. Painettu kirja toimii edelleen esimerkiksi erilaisten kokeilujen innoittajana. Myös muut taiteen alat ovat yhä hanakammin omaksuneet kirjat välineekseen. 

Suomalaisten tutkijoiden toimittama teos “The Experimental Book Object: Materiality, Media, Design” valottaa, millä tavoin kirja on edelleen merkityksellinen 2000-luvulla.

Teos esittelee uuden teoriaa ja käytäntöä yhdistävän lähestymistavan, jossa johtavien kirjallisuus- ja mediateoreetikoiden tekstit punoutuvat yhteen kirjasuunnittelijoiden taiteellisen tutkimuksen ja prosessikuvausten kanssa.

Artikkelikokoelma tutkii kirjan keskeisyyttä kirjallisuuden materiaalisuuden ilmentäjänä ja keskittyy kokeiluihin, jotka ovat haastaneet kirjojen perinteisen olemuksen. Artikkelit luotaavat kirjaesineen mahdollisuuksia materiaalisuuden, merkityksen välittämisen, visuaalisen ja typografisen muotoilun näkökulmista.

Välineenä kirja kykenee myös omaksumaan erilaisia digitaalisen median toimintastrategioita. The Experimental Book Object tarjoaa monipuolisen ja monitieteellisen näkökulman kirjaesineeseen, kirjasuunnitteluun ja julkaisuprosesseihin sekä niiden merkitykseen digitaalisella aikakaudella.

“Tämä teos toimii sillanrakentajana perinnetietoisuuden ja kokeilevuuden, sanataiteen ja visuaalisen muotoilun välillä. Se kutsuu tutkimaan kirjan itsepintaista pysyvyyttä ja muuttuvaa roolia digitalisoituneessa nyky-yhteiskunnassa”, Sami Sjöberg, yksi julkaisun toimittajista sanoo.

“Aivan kuten hissit ja portaat, myöskään painetut ja digitaaliset kirjat eivät tee toisiaan tarpeettomiksi, vaan ne saattavat rohkaista monimediaalisiin kokeiluihin.”

The Experimental Book Object on mielenkiintoista luettavaa kaikille kirjoista, muotoilusta, taiteesta ja niiden kohtaamispinnoista kiinnostuneille. Se tarjoaa välähdyksen kirjallisuuden mahdollisesta tulevaisuudesta, jossa kirjat muokkaavat ja heijastavat kehittyvää kulttuurimaisemaamme.

Sami Sjöberg, Mikko Keskinen, Arja Karhumaa (toim.): The Experimental Book Object: Materiality, Media, Design. Routledge, 2023.

Verde

24.2.2024 15:55

Tilaa uutiskirje!

Teemme Verdeä pääosin vapaaehtoisvoimin. Voit tukea vihreää journalismia tilaamalla viikoittaisen uutiskirjeen.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Kuuntele Verden podcastia!

Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon

Kuuntele Verden podcastia: Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon