Pakkoavioliitot ovat yksi naisiin kohdistuvan väkivallan muoto, mutta rikosoikeudellisia seuraamuksia sillä ei ole. Pia Rendicin kerronnallinen tietokirja kertoo Saliman tarinan kautta uhrin aseman. Pakkoavioliitot ovat totta myös Suomessa.