Mitä voimme tietää historiasta? Jos tiedämme jotain, mistä tieto on peräisin? Jos emme nähneet sitä itse, miten tiedämme, mitä menneisyydessä on tapahtunut? Historioitsijat, historian kirjoittajat ja historiasta kiinnostuneet ovat vastanneet näihin kysymyksiin eri tavoin aikojen saatossa. Se, mihin luotamme, mitä käsittelemme todisteena ja mistä olemme kiinnostuneet historiankirjoituksessa, on jatkuvasti vaihtuvaa. Historian kirjoittajaa ohjaa aina hänen oman aikansa aatteet ja suuntaukset, kirjoittaa Juha Alavesa.