Mökkeilyn päästöt laskettu – mökkeilyyn liittyvä liikenne suurin päästöjen lähde

Suomen ympäristökeskus Syke laski ensimmäistä kertaa suomalaisten mökkeilyn tuottamat kasvihuonekaasupäästöt. Mökkeilyyn liittyvä liikenne on yllättäen suurin päästöjen lähde, joten helpoin tapa pienentää mökkeilyyn liittyviä päästöjä on vaihtaa vähäpäästöisempään kulkutapaan. Yksittäisten mökkeilijöiden välillä on kuitenkin suurta vaihtelua.

24.3.2024 | Ilmasto

Kuva: Jani Kauhanen

Suomessa on yli puoli miljoonaa kesämökkiä, ja yli puolet suomalaisista viettää aikaa mökeillä. Yhä useampi pohtii myös mökkeilyn ympäristövaikutuksia. Suomen ympäristökeskus Syke laski ensimmäistä kertaa mökkeilyn tuottamat kasvihuonekaasupäästöt.

Syken toteuttaman tutkimuksen mukaan suomalaisten mökkeilyn kokonaishiilijalanjälki on noin 1,2 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa. Yhden mökin keskimääräinen hiilijalanjälki Suomessa on noin 2,3 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa. Mökkeilyn osuus mökkeilevän suomalaisen keskimääräisestä vuosittaisesta hiilijalanjäljestä on 7,5 prosenttia. Laskenta perustuu pääsiassa vuoden 2021 tietoihin ja vuoden 2023 alussa käytössä olleisiin päästökertoimiin.

Mökkeilyn hiilijalanjälkilaskentaan sisältyvät mökkien energiankulutus, matkat mökille, mökiltä käsin tehtävät asiointimatkat, veneily sekä tavaroiden ja palveluiden kulutus. Laskelmaan eivät sisälly rakentamisvaihe, maankäyttösektorin päästöt, ruoka ja päivittäistavarat tai ulkomailla sijaitsevat mökit.

Eniten kasvihuonekaasupäästöjä syntyy mökkeilyyn liittyvästä liikenteestä. Mökkeilyn hiilijalanjälki koostuu liikkumisesta (58 %), energiankulutuksesta (19 %), tavaroiden ja palveluiden kulutuksesta (18 %) ja veneilystä (5 %).

Hiilijalanjälkilaskennan yhteydessä asiantuntijat selvittivät myös vuosien 2021–2023 energia- ja taloustilanteen vaikutuksia mökkeilyyn. Kyselytutkimukseen saatiin paljon vastauksia. Tämä vahvistaa käsitystä siitä, että mökkeilijöitä kiinnostavat energia- ja ympäristöasiat.

”Suomalaiset mökkeilijät kaipaavat ja hakevat tietoa mökkeilyn ympäristövaikutuksista, ja monet ovat jo tehneet toimia energiankulutuksen ja ilmastopäästöjen vähentämiseksi”, kertoo toiminnanjohtaja Marju Silander Suomen Omakotiliitto ry:stä.

Mökkien hiilijalanjälkien välillä on suuria eroja

Suomalaisten mökkien ominaisuudet, varustelutaso ja mökkeilyn tavat vaihtelevat, joten myös yksittäisten mökkien hiilijalanjälkien välillä on suurta vaihtelua. Tutkimuksen rinnalla laadittiin laskuri, jonka avulla jokainen voi halutessaan selvittää oman mökkinsä hiilijalanjäljen. Laskuriin syötetään tietoja mökkimatkoista, lämmityksestä, sähköstä, veneilystä sekä tavaroiden ja palveluiden kulutuksesta.

”Laskurimme auttaa ymmärtämään, mistä juuri oman mökin päästöt aiheutuvat. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulta Järvi- tai Itä-Suomeen mökille matkaavan perheen mökkeilyn hiilijalanjälkeä todennäköisesti kasvattaa pitkä automatka. Lähimökkeilijän hiilijalanjälkeen saattaa puolestaan eniten vaikuttaa mökin talvilämmitys”, kertoo erikoistutkija Johanna Niemistö Suomen ympäristökeskuksesta.

Kuvassa%20on%20pylv%E4sdiagrammi%2C%20joka%20havainnoillistaa%20m%F6kkien%20hiilijalanj%E4lkien%20eroja.%20Eroja%20havainnollistamaan%20tutkijat%20laativat%20esimerkit%20kolmesta%20m%F6kkeilev%E4st%E4%20perheest%E4.%20Espoolaiset%20Korhoset%20m%F6kkeilev%E4t%20Savonlinnassa%2C%20pit%E4v%E4t%20talvella%20yll%E4%20perusl%E4mp%F6%E4%20suoralla%20s%E4hk%F6l%E4mmityksell%E4%20ja%20veneilev%E4t%20polttomoottoriveneell%E4.%20Korhosten%20m%F6kkeilyn%20hiilijalanj%E4lki%20on%203415%20kg%20CO2e%20vuodessa.%20Jyv%E4skyl%E4l%E4iset%20M%E4kiset%20l%E4him%F6kkeilev%E4t%20Laukaassa%2C%20pit%E4v%E4t%20m%F6kki%E4%20talvisin%20kylmill%E4%E4n%20ja%20veneilev%E4t%20soutuveneell%E4.%20M%E4kisten%20m%F6kkeilyn%20hiilijalanj%E4lki%20on%20904%20kg%20CO2e%20vuodessa.%20Turkulaiset%20Virtaset%20m%F6kkeilev%E4t%20Kustavissa%2C%20pit%E4v%E4t%20talvisin%20yll%E4%20kuivanapitol%E4mmityst%E4%20ja%20veneilev%E4t%20polttomoottoriveneell%E4.%20Virtasten%20m%F6kkeilyn%20hiilijalanj%E4lki%20on%201937%20kg%20CO2e%20vuodessa.
Mökkien hiilijalanjälkien eroja havainnollistamaan tutkijat laativat esimerkit kolmesta mökkeilevästä perheestä. Espoolaiset Korhoset mökkeilevät Savonlinnassa, pitävät talvella yllä peruslämpöä suoralla sähkölämmityksellä ja veneilevät polttomoottoriveneellä. Korhosten mökkeilyn hiilijalanjälki on 3415 kg CO2e vuodessa. Jyväskyläläiset Mäkiset lähimökkeilevät Laukaassa, pitävät mökkiä talvisin kylmillään ja veneilevät soutuveneellä. Mäkisten mökkeilyn hiilijalanjälki on 904 kg CO2e vuodessa. Turkulaiset Virtaset mökkeilevät Kustavissa, pitävät talvisin yllä kuivanapitolämmitystä ja veneilevät polttomoottoriveneellä. Virtasten mökkeilyn hiilijalanjälki on 1937 kg CO2e vuodessa. Suomen ympäristökeskus

Mökkeilyn hiilijalanjälkeä voi pienentää monin eri tavoin. Mökkimatkan päästöjä voi vähentää vaihtamalla vähäpäästöisempään kulkutapaan ja pienentämällä matkasuoritetta. Kuten kotonakin, myös mökillä kannattaa käyttää energiaa säästäen ja valita energiatehokas talvilämmitysratkaisu. Mökkeilijän hiilijalanjäljen laskuri tarjoaa lisää vinkkejä ilmastofiksuun mökkeilyyn.

Voit tutustua mökkeilyn hiilijalanjäljen laskuriin täällä.

Verde

24.3.2024 21:49

Tilaa uutiskirje!

Teemme Verdeä pääosin vapaaehtoisvoimin. Voit tukea vihreää journalismia tilaamalla viikoittaisen uutiskirjeen.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Kuuntele Verden podcastia!

Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon

Kuuntele Verden podcastia: Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon