yritysvastuu
Jäsenmaat äänestivät EU:n yritysvastuudirektiivin puolesta – edistysaskel vesittyneenäkin

Jäsenmaat äänestivät EU:n yritysvastuudirektiivin puolesta – edistysaskel vesittyneenäkin

Kiistelty yritysvastuudirektiivi hyväksyttiin viimein jäsenmaiden äänestyksessä perjantaina. Direktiivi velvoittaa suuria yrityksiä esimerkiksi selvittämään toimintaansa liittyvät haitalliset ihmisoikeus- ja ympäristövaikutukset sekä puuttumaan niihin. Ihmisoikeusrikkomusten uhrien oikeussuojaa lievennettiin alkuperäisestä esityksestä mm. Suomen vaatimuksesta.

Äänestys yritysvastuudirektiivistä siirtyi eteenpäin – Suomi edelleen vastusti

Äänestys yritysvastuudirektiivistä siirtyi eteenpäin – Suomi edelleen vastusti

Äänestys EU:n yritysvastuudirektiivistä on siirtynyt eteenpäin. Suomi oli valmis hyväksymään esityksen sen jälkeen, kun ryhmäkanneoikeuden sisältävä artikla poistettiin direktiivistä. Esitystä vastustivat edelleen mm. Saksa ja Italia. Lisäksi aiemmin esitystä tukenut Ranska yllätti haluamalla sisältöön muutoksia. Puheenjohtajamaa Belgian ilmoitus jatkaa direktiivin pelastusyrityksiä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa on kuitenkin toivoa herättävä. Aikaa kompromissin löytämiseen on kaksi viikkoa.

Yritysvastuudirektiivin kaataminen heikentäisi Suomen kilpailuetua

Yritysvastuudirektiivin kaataminen heikentäisi Suomen kilpailuetua

Suomalaiset yritykset ovat jo pitkään toivoneet yhteisiä pelisääntöjä vastuullisuuteen. Nyt olemme tilanteessa, jossa vastuuttomasti toimivat yritykset saavat itselleen kilpailuetua. Nykyinen hallituksen linjaus vastustaa EU:n yritysvastuudirektiiviä on ristiriidassa niin yritysten edun kuin suomalaisten arvojenkin kanssa. On selvää, että Suomen tulee tukea yritysvastuudirektiiviä, ja siten edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja säilyttää maan aseman vastuullisuuden esikuvana.

Kuuntele Verden podcastia!

Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon

Kuuntele Verden podcastia: Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon