Luontoa ja kaupunkia ei pidä asettaa vastakkain

Asuntorakentaminen jatkuu pääkaupunkiseudulla, ja se vie väistämättä jonkin verran tilaa luonnolta. Laadukkaalla kaupunkisuunnittelulla voidaan kuitenkin vastata sekä kaupungistumisen haasteisiin että luontoarvojen säilyttämisen tavoitteisiin. Erityisesti lähimetsien riittävä säilyttäminen on tärkeää, kirjoittavat Atte Harjanne ja Eva Tawasoli.

24.1.2021 | Puheenvuoro

Asuntorakentamista Helsingissä. Kuva: Leena Brandt

Pääkaupunkiseudulla on kasvava tarve uusille asunnoille, eli kiihtyvälle asuntorakentamiselle. Rakentaminen vie väistämättä jonkin verran tilaa luonnolta, ja kaupungistumisen ja lähiluonnon vaalimisen tasapainottelu on pääkaupunkiseudun keskeisimpiä haasteita nyt ja lähitulevaisuudessa.

Erityisesti lähimetsien riittävä säilyttäminen on tärkeää. Metsillä on merkittävä virkistysarvo ja tutkitusti huomattavat, positiiviset kansanterveydelliset vaikutukset. Koronapandemian aikana kävelymatkan päässä olevien metsien tärkeys on korostunut entisestään.

Lisääntyvän kaupunkiväestön myötä kasvaa myös kysyntä lähimetsille. Virkistyksellisten, kansanterveydellisten ja kulttuurillisten tekijöiden lisäksi lähimetsät parantavat myös ilmanlaatua ja toimivat kaupungille merkittävänä imago- ja viihtyvyystekijänä. Metsät ylläpitävät tämän lisäksi luonnon monimuotoisuutta.

Lisääntyvä rakentamisen vaikutukset lähimetsiin on tarpeen minimoida, ja lähimetsäalueiden ja rakentamisen yhteensovittamisen tulee olla yksi kaupunkisuunnittelun painopisteistä. Metsiä säilyttävä kaupungistuminen vähentäisi myös kaavakiistoja ja sujuvoittaisi pääkaupunkiseudun kehitystä.

Täydennysrakentamista pitää tehdä tiiviisti, muttei liian leveästi – rakennettu maapinta-ala tulee saada tehokkaampaan käyttöön esimerkiksi suosimalla korkeampaa rakentamista. Samalla tiiviimpi ja tehokkaampi kaupunkirakentaminen radanvarsialueille vähentää painetta rakentaa viheralueille muualla.

Kaikki luonto on omalla tavallaan ainutlaatuista, mutta ekologisen kompensaation velvoitteella voitaisiin kannustaa luontovaikutusten minimointiin ja korvata haittoja muualla. Näin menetetyt luontoarvot tulisi myös arvioitua tarkemmin.

Luontoa ja kaupunkia ei pidä asettaa vastakkain. Laadukas kaupunkisuunnittelu vastaa sekä kaupungistumisen haasteisiin että luontoarvojen säilyttämisen tavoitteisiin.

Atte Harjanne, Eva Tawasoli
Atte Harjanne on helsinkiläinen kansanedustaja (vihr.) ja Eva Tawasoli on vantaalainen kuntapoliitikko (vihr.)

24.1.2021 19:07

Tilaa uutiskirje!

Teemme Verdeä pääosin vapaaehtoisvoimin. Voit tukea vihreää journalismia tilaamalla viikoittaisen uutiskirjeen.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Kuuntele Verden podcastia!

Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon

Kuuntele Verden podcastia: Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon