USA:n uudet ilmastotavoitteet EU:ta ja Suomea vaisumpia

Yhdysvallat palaa neljän Trump-vuoden jälkeen hienosti ilmastofoorumeille ja tavoittelee prosentuaalisesti huimaa päästövähennystä. Maan päästöjen lähtötaso on kuitenkin niin korkea, ettei tavoite ole vielä kovin kunnianhimoinen muun muassa Euroopan Unionin ja Suomen tavoitteisiin verrattuna.

23.4.2021 | Ilmasto

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoitti torstaina maan vuoden 2030 päästötavoitteeksi 50-52 prosentin vähennyksen vuoden 2005 päästötasoon verrattuna.

Euroopan Unioni taas pääsi keskiviikkona poliittiseen sopuun sen vuoden 2030 päästötavoitteesta. EU vähentää päästöjään 55 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Sekä USA että EU tavoittelevat lisäksi hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Suomen tavoitteena taas on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Mainitut tavoitteet koskevat nettopäästöjä, eli ne huomioivat mm. metsien hiinielut ja muun LULUCF-sektorin (Land Use, Land Use Change and Forestry). Vuoden 2005 nettopäästöt olivat Yhdysvaltain ympäristöviranomainen EPA:n tietojen mukaan 6635Mt, joten tavoite vuodelle 2030 on 3185-3317Mt.

Ottaen huomioon YK:n ennusteen USA:n väestöstä (350 miljoonaa), tämä vastaa 9,11-9,49 tonnin päästöjä henkeä kohden, mikä on enemmän kuin EU:n ja Suomen kansalaisten nykyiset nettopäästöt.

EU:n 2030-päästötavoitteen toteutuminen johtaisi 4,76 tonnin kasvihuonekaasupäästöihin EU:n kansalaista kohden, mikä on huomattavasti Yhdysvaltoja vähemmän.

Korkeapäästöisempien maiden tulee toki tehdä rajumpia muutoksia yhteiskuntaansa saavuttaakseen matalat päästöt, ja suhteellinen päästövähennys nykytilanteeseen nähden onkin Yhdysvalloilla hieman suurempi.

USA:n 2030-vähennystavoite on -42,5-44,8% kokonaismäärässä ja -45,9-48,0% per henkilö -määrässä vuoteen 2019 verrattuna, EU:n 2030-vähennystavoite -42,3% kokonaismäärässä ja -42,7% per henkilö -määrässä vuoteen 2018 verrattuna.

Ero on kuitenkin pienehkö, ja USA:lla on jäljellä paljon enemmän vielä tekemättömiä ”helppoja päästövähennyksiä” mm. sähköntuotannon päästöjen vähentämisessä, joten EU:n 2030-tavoite on mielestäni kunnianhimoisempi korkea lähtötaso huomioidenkin.

Sekä EU:lla että USA:lla on tavoitteena saavuttaa hiilineutraalius 2050. USA:n välitavoitteet ovat kuitenkin vaatimattomampia, joten yhdysvaltalaiset ehtivät kiihdyttää ilmastonmuutosta paljon EU:n kansalaisia enemmän sitä ennen.

EU:n kunnianhimoisuus Yhdysvaltoihin verrattuna on yhä selkeämpää, kun huomioidaan miten suuret niiden LULUCF-sektoreiden nielut ovat. USA:ssa LULUCF-sektori sitoo asukasta kohden nyt 2,40 tonnia päästöjä vuodessa, EU:ssa vain 0,59 tonnia. Mitä pienempi nielu on, sitä matalammaksi kokonaispäästöjä tulee laskea, jotta päästään johonkin nettopäästötavoitteeseen.

Nielujakin voidaan toki kasvattaa, mutta menneet nielumäärät saattavat antaa hyvin osviittaa siitä, että miten suurta nielujen potentiaali on ja missä mittakaavassa niitä voidaan kasvattaa.

LULUCF-sektorin nielujen laskentaan ja pysyvyyteen liittyy haasteita. Osin siitä johtuen EU laskee vain osan nieluista 55 prosentin päästövähennystavoitteen saavuttamisen hyväksi ja on asettanut kokonaispäästöille erillisen 52,8 prosentin vähennystavoitteen vuoden 1990 tasoon verrattuna.


Suomessa on USA:n tavoin vahva LULUCF-sektorin nielu, joka on perua suuresta metsäpinta-alastamme . Se helpottaa merkittävästi Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius jo 2035, 15 vuotta ennen EU:ta ja Yhdysvaltoja.

Suomessa on paljon potentiaalia nostaa hiilinieluaan viimeisimpien vuosien laskeneesta tasosta. Suomen hiilineutraaliustavoite vaikuttaa joka tapauksessa hieman EU:n tavoitepolkua ja huomattavasti USA:n tavoitepolkua kunnianhimoisemmalta.


 

Datalähteet:

https://cfpub.epa.gov/ghgdata/inventoryexplorer/index.html  

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/national-emissions-reported-to-the-unfccc-and-to-the-eu-greenhouse-gas-monitoring-mechanism-16/national-greenhouse-gas-inventories-ipcc-common-reporting-format-sector-classification/ascii-delimited-zip-2/

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/approximated-estimates-for-greenhouse-gas-emissions-2/2017-ghg-proxies/ghg_proxy_2017

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjan&lang=en

https://population.un.org/wpp/default.aspx?aspxerrorpath=/wpp/Download/Files/1_Indicators%20(Standard)/CSV_FILES/WPP2019_TotalPopulationBySex.

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_19np&lang=en

Ville Seppälä
Kirjoittaja on Viite- Tieteen ja teknologian vihreiden puheenjohtaja

23.4.2021 17:02

Tilaa uutiskirje!

Teemme Verdeä pääosin vapaaehtoisvoimin. Voit tukea vihreää journalismia tilaamalla viikoittaisen uutiskirjeen.

0 kommenttia

Lähetä kommentti