Vihreät – sinun tulevaisuutesi puolesta

Vihreä liike on alusta lähtien ollut tulevaisuusorientoitunut. Puolueen paikka talouspoliittisesti ei ole vasemmalla eikä oikealla, vaan tulevaisuuden puolella, kirjoittaa Frank Martela.

31.5.2023 | Puheenvuoro

Kuva: Vihreät

Vihreät hakee jälleen paikkaansa poliittisella kartalla. On pohdittu, onko puolue kytkeytynyt liikaa vasemmistoon jääden muiden vasemmistopuolueiden varjoon ja onko oikeistolaisempi vihreä ajattelu jäänyt marginaaliin. Mielestäni vihreiden oikea paikka talouspoliittisesti ei kuitenkaan ole oikealla eikä vasemmalla, vaan tulevaisuuden puolella.

Yksi ihmisenä olemisen keskeinen vastakkainasettelu koskee nykyisen hyvinvoinnin ja tulevan hyvinvoinnin välistä jännitettä: Mitä uhrauksia olen nykyhetkessä valmis tekemään oman paremman tulevaisuuteni puolesta? Tiskaanko astiat nyt vai jätänkö huomiselle? Kynnänkö ja kylvänkö peltoni, jotta talvella olisi ruokaa? Käytänkö neljä vuotta kouluttautuakseni uudelle alalle, jossa pääsen paremmin toteuttamaan itseäni? Ihmisissä on tältä osin eroja: Jotkut ovat valmiita isoihin uhrauksiin nykyhetkessä jonkin vuosien päässä odottavan päämäärän saavuttaakseen, toiset elävät hetkessä laiminlyöden sellaisiakin tekoja, joiden tietävät suoraan hyödyttävän itseään lähitulevaisuudessa.

Alusta asti työtä tulevaisuudelle

Vihreän liikkeen juuret ovat vahvasti yhteisen tulevaisuuden puolustamisessa – ilmastonmuutos ja luontokato ovat molemmat haasteita, joissa vastakkainasettelu on keskeisesti nykyisen hyvinvoinnin ja tulevan hyvinvoinnin välillä. Joudumme muuttamaan nykyistä elämäntapaamme välttääksemme kaukana tulevaisuudessa (toki yhä lähempänä) olevan uhan. 

Vihreät on siis alusta lähtien ollut niiden puolue, joilla on halua tehdä työtä paremman tulevaisuuden puolesta. Koska vahvempi tulevaisuusorientaatio on yhteydessä koulutustason kanssa, ei ole yllättävää että Vihreiden kannattajakunta on kaikista pisimmälle kouluttautunutta Suomessa. Samasta syystä Vihreistä kauimpana olevat puolueet ovat päämääriensä osalta niitä lyhytnäköisimpiä. Uskaltaisin veikata, vaikka suoraa tutkimusta en tiedä, että vihreiden kannattajakunta on siis vahviten tulevaisuusorientoitunutta Suomessa. Tulevaisuutta tosissaan ajattelevien joukosta löytyy puolueen uskollisimmat kannattajat. 

Siksi vihreät ei talouspoliittisesti asettaudu helposti vasemmisto–oikeisto-akselille. Kyseinen akseli kuvaa lähinnä sitä miten nykyinen taloudellinen pääoma tulisi jakaa: Verotuksen kautta tasaisemmin kaikkien käytössä oleviin palveluihin vai markkinaehtoisemmin niille, jotka onnistuvat tuloja hankkimaan. Toimenpiteet, jotka hyödyttävät yhtä tai toista ryhmää tässä hetkessä eivät aina ole samoja, jotka hyödyttäisivät kaikkia pitkällä tähtäimellä. 

Markkinoiden ja ihmisten etu on status quon haastaminen

Itselleni vihreät on parhaimmillaan talouspoliittisesti näyttäytynyt nimenomaan tulevaisuuspuolueena. Siinä missä (kärjistäen) sdp puolustaa nykyisten vakituisessa työssä käyvien etuja ja kokoomus nykyisten yritysten etuja, on vihreät tarjonnut avauksia, joissa puolustetaan tulevien työntekijöiden ja tulevien yritysten etuja. Esimerkiksi Mika Maliranta on korostanut liike-elämämyönteisyyden (pro business) ja markkinamyönteisyyden (pro market) välistä eroa: Ensimmäisessä puolustetaan nykyisten yritysten etua. Pahimmillaan tämä on dinosaurusten tekohengittämistä valtavilla yritystuilla, kun markkinoiden luova tuho vapauttaisi resursseja uusille kasvuyrityksille. Mutta samalla tavalla nykyisten työntekijöiden etujen puolustaminen on pahimmillaan pois niiltä, jotka vasta haaveilevat vakituisesta työsuhteesta. 

Vasemmisto-oikeisto-vastakkainasetteluun kyllästyneitä vihreät on viehättänyt status quota haastavilla avauksilla, jotka pitkällä tähtäimellä olisivat sekä markkinoiden että ihmisten etu.

Vihreät on niiden puolue, joita yhteinen tulevaisuus kiinnostaa. Jos vihreät haluavat olla johdonmukaisia ja vedota kannattajiensa perusorientaatioon myös talouspoliittisesti, on sen irtauduttava liian tiukasta kytkystä niin vasemmalle kuin oikeallekin ja oltava se puolue, joka saavutettujen etujen sijasta puolustaa niitä toimenpiteitä, jotka rakentavat pitkällä tähtäimellä Suomesta paremman paikan meille kaikille. Tuoreet, asiantuntijuuteen perustuvat avaukset talouspolitiikassa ovat vihreiden paras keino ylittää vastakkainasettelu ja näyttäytyä äänestäjien silmissä sinä puolueena, joka parhaiten puolustaa yhteistä tulevaisuuttamme. 

Minun vihreät on puolue, joka toimii yhteisen tulevaisuutemme puolesta – myös talouspoliittisesti.

Frank Martela
Kirjoittaja on tulevaisuuden puolella oleva sitoutumaton tutkija ja filosofi.

31.5.2023 8:53

Tilaa uutiskirje!

Teemme Verdeä pääosin vapaaehtoisvoimin. Voit tukea vihreää journalismia tilaamalla viikoittaisen uutiskirjeen.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Kuuntele Verden podcastia!

Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon

Kuuntele Verden podcastia: Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon