Koronatartunnat Uudellamaalla ja muualla maassa

 

Päivitys 7.5.2021

= = = =

 

Nyt oli ikävä käänne ylöspäin, mutta se voi johtua siitä, ettei vappuaattona käyty testeissä. Parin päivän kuluttua näkyy, onko laskeva kehitys pysähtynyt. Rokotekattavuus kuitenkin edistyy koko ajan, joten ilmaantuvuuden oitäisi pikkuhiljaa alentua. Ilmaantuvuus viikossa on alimmillaan seitsemään kuukauteen eli viimeksi näin pieni ilmaantuvuus oli marraskuun ensimmäisen päivänä.

Estimoin logaritmiasteikolla trendin aikaväliltä 23.3 – 16.4. Aika kauniisti se menee mallin mukaan. Viiva auttaa havaitsemaan, kun kehityksessä tapahtuu muutos. Pääsiäisenä oli pieni mutka alaspäin ilmeisesti koska ei hakeuduttu testeihin. Se näkyi vastaavana mutkana ylöspäin viikkoa myöhemmin kun pääsiäisen luvut putosivat pois liukuvasta summasta. Tämän trendin mukaan R=0,83. Tavoiteltu 50 tartuntaa kahden viikon aikana saavutettaisiin toukokuun puolivälin jälkeen.  [Korjattu lokakuu toukokuuksi, pahoittelen virhettä]

Myös Uudenmaan ulkopuolella ilmaantuvuus on käänynyt uudestaan laskuun, joskin lasku on hieman hitaampaa. Tosin viimeisen viikon aikana osat ovat vaihtuneet.

Sama vielä logaritmiasteikolla, josta näemme suhteellisen kasvunopeuden.

Vaikka tavallisella asteikolla Uudenmaan kehitys näyttää dramaattiselta, logaritkiasteikko paljastaa, että sama eksponentiaalinen kasvuvauhti jatkui noin kaksi kuukautta huomatavan tasaisena. Estimoin lineaarisen trendin logaritmiasteikolla havainnoista välillä 12.1. – 24.2. ja piirsin sen kuvaan. Kasvuvauhti on noin kaksi prosenttia päivässä. Tällä vauhdilla tartuntojen määrä kaksinkertaistuu noin 33 päivässä. THL:n käyttämä R-luku (kasvu viidessä päivässä) olisi noin 1,1. Piirsin trendiviivan kuvaan havainnollistaakseni kehityksen käänteitä huonompaan tai parempaan. Ihmettelen itsekin, miten tuo 24.2. estimoimani trendi ennusti pitkään tartuntoja. Nyt kehitys on siis erkaantunut terendistä selvästi.

 

 

.

Jokin aika sitten joku sanoi, ettei epidemiassa ole kyse matematiikasta. Uudenmaan ilmaantuvuus on laskenut jo kuusi viikkoa aika tarkkaan (logaritmisesti) lineaarisesti. Minusta se osoittaa matematiikan voiman.

Tarkoituksenani on seurata tätä kehitystä ja päivittää nämä kuvat kerran päivässä, kunnes tilanne rauhoittuu.

= = =

Olen merkinnyt uudet tartunnat sille päivälle, jolloin THL ne ilmoittaa. Viimeiset kirjaukset ovat siis tälle päivälle, vaikka viimeinen näytteenotto on tapahtunut eilen. Tämä poikkeaa THL:n esitystavasta, jossa tartunnat kirjataan näytteenottopäivälle. THL:n esitystapa on sinänsä loogisempi, mutta sitä on vaikea seurata, koska tartuntojen määrä näyttää olevan aina kääntymässä alaspäin, koska viimeisten päivien havaintoja täydennetään myöhemmin.

Osmo Soininvaara / Verde